Streszczenie

Ten artykuł zawiera opis sposobu usuwania plików cookie z komputera. Możesz zdecydować, aby funkcja Pomoc z przewodnikiem usunęła pliki cookie z Twojego komputera automatycznie lub możesz ręcznie usunąć te pliki. Sekcja "Jak automatycznie usunąć pliki cookie w programie Internet Explorer w systemie Windows XP" zawiera instrukcje dotyczące uruchomienia opcji Pomocy Sterowanej, aby wykonywała czynności za Ciebie.

Uwaga Aby usunąć pliki cookie dla każdego użytkownika na komputerze, należy powtórzyć odpowiednie kroki po zalogowaniu na koncie każdego użytkownika.

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputera.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików cookie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

260971 Opis plików cookie

Rozwiązanie

Eksportowanie lub zapisywanie plików cookie przed ich usunięciem

Pliki cookie mogą zawierać informacje dla dostosowanej strony sieci Web lub mogą zawierać informacje o logowaniu dla witryny sieci Web. Przed usunięciem plików cookie możesz je wyeksportować lub zapisać. Użyj Kreatora Importu/Eksportu w programie Internet Explorer do wyeksportowania plików cookie.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak korzystać z Kreatora Importu/Eksportu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

221523 opis Kreatora importu/eksportu, który jest dołączony do programu Internet Explorer 5.0 lub nowszy

Usuń pliki cookie dla programu Internet Explorer

Program Internet Explorer 9

Jak usunąć pliki cookie w programie Internet Explorer 9

Wideo: Jak usunąć pliki cookie w programie Internet Explorer 9

Program Internet Explorer 8

Jak usunąć pliki cookie w programie Internet Explorer 8

 1. Zamknij program Internet Explorer 8, a następnie zamknij wszystkie przypadki Eksploratora Windows.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk Start windows icon, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz inetcpl.cpl i naciśnij klawisz ENTER.
   In Windows Vista or Windows 7, click Start , type inetcpl.cpl in the Start Search box, and then press ENTER.

  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz inetcpl.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   In Windows XP, click Start, click Run, type inetcpl.cpl in the Open box, and then press ENTER.

   In Windows XP, click Start, click Run, type inetcpl.cpl in the Open box, and then press ENTER

 3. Na karcie Ogólne w obszarze Historia przeglądania w oknie dialogowym Właściwości internetowe, kliknij przyciskUsuń .
  On the General tab, click Delete under Browsing History in the Internet Properties dialog box.

 4. W oknie dialogowym Usuwanie historii przeglądania kliknij, aby wyczyścić wszystkie pola wyboru z wyjątkiem pola wyboru plików cookie, a następnie kliknij przycisk Usuń.
  In the Delete Browsing History dialog box, click to clear all of the check boxes except for the Cookies check box, and then click Delete.

Program Internet Explorer 7

Jak usunąć pliki cookie w programie Internet Explorer 7

 1. Zamknij program Internet Explorer 7, a następnie zamknij wszystkie wystąpienia Eksploratora Windows.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start windows icon, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz inetcpl.cpl i naciśnij klawisz ENTER.
   In Windows Vista, click Start, type inetcpl.cpl in the Start Search box, and then press ENTER.

  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz inetcpl.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
   In Windows XP, click Start, click Run, type inetcpl.cpl in the Open box, and then press ENTER.

   In Windows XP, click Start, click Run, type inetcpl.cpl in the Open box, and then press ENTER.

 3. Na karcie Ogólne w obszarze Historia przeglądania w oknie dialogowym Właściwości internetowe, kliknij przyciskUsuń .
  On the General tab, click Delete under Browsing History in the Internet Properties dialog box.

 4. W oknie dialogowym Usuwanie historii przeglądania kliknij przycisk Usuń pliki cookie.
  In the Delete Browsing History dialog box, click Delete Cookies.

 5. W oknie dialogowym Usuwanie plików cookie kliknij przycisk Tak.
  In the Delete Cookies dialog box, click Yes.

Program Internet Explorer 6

Jak usunąć pliki cookie w programie Internet Explorer 6

 1. Zamknij program Internet Explorer 6, a następnie zamknij wszystkie wystąpienia Eksploratora Windows.

 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz inetcpl.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Click Start, click Run, type inetcpl.cpl, and then press ENTER.
  Click Start, click Run, type inetcpl.cpl, and then press ENTER.

 3. Na karcie Ogólne kliknij przycisk Usuń pliki cookie w sekcjiTymczasowe pliki internetowe w oknie dialogowym Właściwości internetowe .
  On the General tab, click Delete Cookies in theTemporary Internet Files section of the Internet Properties dialog box.

 4. W oknie dialogowym Usuwanie plików zaznacz pole wyboru Usuń całą zawartość offline, a następnie kliknij przycisk OK.
  In the Delete Files dialog box, click to select the Delete all offline content check box, and then click OK

Więcej informacji

Podobne problemy i rozwiązania

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików cookie, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

283185 jak zarządzać plikami cookie w programie Internet Explorer 6
 

224304 pliki cookie dla sesji nie są czyszczone, do czasu zamknięcia przeglądarki
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących plików cookie, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

154360 informacje o alercie zabezpieczeń dotyczącym plików cookie w programie Internet Explorer i Outlook Express

223799 opis stałych i plików cookie dla sesji w programie Internet Explorer
 Jeżeli te artykuły bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base nie pomogą w rozwiązaniu problemu lub występują symptomy inne niż opisane w tym artykule, poszukaj więcej informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

http://support.microsoft.comNastępnie, wpisz tekst otrzymanego komunikatu, który otrzymasz lub wpisz opis problemu w polu Wyszukiwanie pomocy technicznej (Baza wiedzy) .

Potrzebna dalsza pomoc?

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów firmy Microsoft

Czy te informacje były pomocne?

Jaka jest jakość tłumaczenia?
Co wpłynęło na Twoje wrażenia?

Dziękujemy za opinię!

×